Kamenárstvo Pripko
 

 

História našej rodinnej firmy sa začala písať pred 100 rokmi, keď sa vyučil starý otec za kamenára,

po ňom prevzal remeslo môj otec a po mojom otco

-vi som prevzal remeslo ja.Ani roky socialistického vládnutia neprerušili činnosť našej firmy, iba obme-dzili vývoj tech-nologických zariadení.

Po roku 1989 sme začali investovať do vybu-dovania výrobných priestorov a postavili sme výrobnú halu o rozmeroch 40 x 15 metrov. V tejto hale sme začali vyrábať s vlastným, ale predsa zastaralým technologickým zariade-ním.Postupom času sme začali technolog-ické zariadenia obnovovať. S novými techno-lógiami pribúdali aj nový zákazníci.

Keďže sme sa začali špecializovať na veľko-výrobu, tak sme sa rozhodli zakúpiť veľko-kotúčovú pílu s priemerom 3 metre. Pre túto pílu sme postavili novú výrobnú halu o rozme-roch 36 x 18 metrov, ktorá je mimo zastava-ného územia obce, kde môžeme stroje použí-vať bez prerušenia.Veľko-kotúčovou pílou s priemerom 3 metre režeme žulové bloky a spracúvame ich do polotovaru, alebo do finál-nych výrobkov podľa požiadavky zákazníka.

V roku 2003 sme kúpili nový vysokovýkonný gáter na rezanie žulových blokov.

Keďže s vysokovýkonnými technológiami na rezanie blokov nestíhame ich povrchovú úpravu leštením, rozhodli sme sa zakúpiť vysokovýkonnú leštiacu linku.
Linka bola spustená začiatkom roka 2004.